The driving range opening hours will be limited to 7am-1pm and 3:30pm-7pm daily until Monday the 15th of April while we await repairs to the machine that retrieves the balls from the range. We apologise for any inconvenience.

Dây thừng cao

Dây thừng cao

Khóa học thử thách dây cao Riverside bao gồm sự kết hợp của cả thử thách dọc và ngang.

Chương trình dây thừng cao

Trung tâm Golf & Tennis Riverside có sân chơi trên dây tuyệt vời mang đến trải nghiệm học tập và rèn luyện hiệu quả cho tất cả các nhóm. Khóa học thử thách dây cao ven sông bao gồm sự kết hợp của cả thử thách theo chiều dọc và chiều ngang, lấy bối cảnh là 6 yếu tố chính và 'Tòa tháp'. Kiểm tra sự chủ động và cân bằng của bạn để đàm phán toàn bộ Khóa học. Tháp leo núi và leo dốc là một sự bổ sung sáng tạo và đổi mới cho khóa học đi dây. Nó cung cấp một công cụ học tập lý tưởng, vừa thú vị vừa đầy thử thách.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn đặt chỗ. Giá trên ứng dụng

Tất cả những người tham gia sẽ được tặng quà Úc trang bị an toàn tiêu chuẩn.

Đối với những nhóm không có Giảng viên đủ tiêu chuẩn và được bồi thường chuyên môn, chúng tôi sẽ tổ chức một nhóm cho bạn với tỷ lệ 1 giảng viên và tối đa 9 người tham gia

Thông thường là 3-6 giờ.

Gói ăn uống có sẵn.

Khóa học thử thách cao

Trung tâm Golf & Tennis Riverside có sân chơi trên dây tuyệt vời mang đến trải nghiệm học tập và rèn luyện hiệu quả cho tất cả các nhóm. Khóa học thử thách dây cao ven sông bao gồm sự kết hợp của cả thử thách theo chiều dọc và chiều ngang, lấy bối cảnh là 6 yếu tố chính và 'Tòa tháp'. Kiểm tra sự chủ động và cân bằng của bạn để đàm phán toàn bộ Khóa học. Tháp leo núi và leo dốc là một sự bổ sung sáng tạo và đổi mới cho khóa học đi dây. Nó cung cấp một công cụ học tập lý tưởng, vừa thú vị vừa đầy thử thách.

Tháp - Leo & Leo xuống

Tháp (leo và leo dốc) dài 10 mét lên xuống đầy căng thẳng. Nó cung cấp một công cụ học tập lý tưởng vừa thú vị vừa đầy thử thách khi người tham gia vượt qua giới hạn cá nhân của họ.

6 yếu tố chính

Sự cân bằng. Đi trên dây chỉ với một thanh ray để được hỗ trợ.

Với tới. Di chuyển theo cách của bạn trên sợi cáp đơn vươn ra giữa các ‘dây leo’ được đặt một cách chiến lược để được hỗ trợ.

Giữ lấy. Di chuyển theo cách của bạn giữa các ‘yếu tố’ ôm 3 chiếc phao & 2 vòm dây.

Đường chân. Đi trên dây có hai thanh ray để hướng dẫn bạn.

Đi bộ trên ván. Những thanh xà hẹp được căng trên dây cung cấp cho bạn một số dây leo để giúp bạn đứng vững.

Thương lượng. Yếu tố khó nhất để hoàn thành.
Một sợi dây duy nhất để giữ thăng bằng, nhưng đó là sợi dây của bạn
dây leo nằm trên đường chéo sẽ
đưa cho bạn ‘heebee geebee’s.

X