The driving range opening hours will be limited to 7am-1pm and 3:30pm-7pm daily until Monday the 15th of April while we await repairs to the machine that retrieves the balls from the range. We apologise for any inconvenience.

Golf mini

Golf mini

Cung cấp trải nghiệm học tập và đào tạo hiệu quả tuyệt vời cho các cá nhân và nhóm

Sân Golf Mini Ven Sông

Hãy đến và chơi trên sân gôn mini 18 lỗ đầy thử thách, độc đáo và sáng tạo của chúng tôi. Mini Golf là một cách an toàn và dễ dàng để có được trải nghiệm chơi gôn. Tại Riverside, chúng tôi cung cấp một khóa học đầy thú vị và khó khăn sẽ kiểm tra ngay cả những Người chơi gôn mini giỏi nhất.

Giá Golf Mini

$7,50 (bao gồm tiền thuê thiết bị và thẻ điểm)
X