Driving range will be temporary closed due to important irrigation works from Monday the 3rd of June till Friday the 28th of June.

Phạm vi lái xe

Phạm vi lái xe

Sân tập Golf Riverside

Tận hưởng 20 vịnh có sẵn của chúng tôi, hoàn hảo để mài giũa cú đánh của bạn. Trong thời gian bận rộn, giới hạn 50 quả bóng đảm bảo mọi người đều có cơ hội luyện tập công bằng, đảm bảo tất cả mọi người đều có thể tiếp cận sân tập. Giá cả: 50 quả bóng: 8,50 USD 100 quả bóng: 12,50 USD Xin lưu ý, thời gian thuê bóng cuối cùng diễn ra 30 phút trước giờ đóng cửa, đánh dấu sự kết thúc của các cơ hội hàng ngày để rèn luyện thêm năng lực chơi gôn của bạn.

Giờ mở cửa tiêu chuẩn

Vui lòng gọi điện tới số 0455 437 191 trong giờ mở cửa nếu bạn cần thêm thông tin

Thứ Hai 7 giờ sáng – 3 giờ chiều
Thứ Ba 7 giờ sáng – 3 giờ chiều
Thứ Tư 7 giờ sáng – 8 giờ tối
Thứ năm 7 giờ sáng – 3 giờ chiều
Thứ sáu 7 giờ sáng – 3 giờ chiều
Thứ Bảy 5:30 chiều – 8 giờ tối
Chủ Nhật 7 giờ sáng – 8 giờ tối
X